METRA Blansko (sbírka datasheetů 2012)

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Leták / Datasheet MIX datasheetů a jiných letáků  | Tento dokument chci!

Sonda otáčkoměru je určena pro sním ání otáček rotujících předmětů (řemenice motorů, ozubené převody, ... ) nebo jiných pravidelně se opakujících dějů (pohyby pístů, ...) . 1. Z ák lad n í inform ace: 200 - 20000 ot/min - zaručovaný rozsah měření: 1% z m ěřené hodnoty - přesnost měření: cca 10 cm - vzdálenost od měřeného objektu: - pracuje v neviditelném (IR) spektru /sním ání/ - zam ěřování přístroje na pohybující se značku je řešeno pomocí dvou žlutých paprsků. 2. Popis přístroje: Přístroj PD 194.3 se skládá z vlastního těla, přívodního vodiče a konektoru (DIN) pro připojení k přístroji PU 194 DELTA. Na těle přístroje se nachází tlačítko S T A R T a kontrolka RE A D Y . V přední části přístroje jsou čtyři otvory