PU 184 DELTA pro kontrolu a revize elektrických předmětů a nářadí

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Návody k obsluze  | Tento dokument chci!

Měřicí přístroj Zkoušečka elektrických předmětů PU 184 DELTA je určen pro kontrolu a revizi elektrických předmětů dle ČSN 33 1600, ČSN 33 1610 (pro el. spotřebiče). Přístroj je inovovanou verzí PU 184. Přístrojem lze měřit: Ověření napětí na ochranném vodiči Velikost sítového napětí Proud odebíraný spotřebičem Dotykový proud Izolační odpory .... Odpory ochranného vodiče ... Unikající proud náhradní metodou v rozsazích 20mA a 2mA Unikající proud rozdílovým transformátorem do 20mA ...