PU 294 DELTA k měření při revizích elektrických spotřebičů a zdravotnických elektrických přístrojů

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Návody k obsluze  | Tento dokument chci!

Přístroj PU294 DELTA je určen k měření při revizích elektrických spotřebičů a zdravotnických elektrických přístrojů dle ČSN EN 60601-1. Lze jej používat při revizi nových výrobků, revizi průběžné a revizi výrobků po opravách. S příslušenstvím PD294 lze revidovat třífázové spotřebiče. S přístrojem mohou pracovat osoby, které splňují požadavky vyhlášky č.50/78Sb a to pro §6 a vyšší. Přístrojem lze měřit: - izolační odpory do 399,9 Mohm měřicími napětími 50, 100, 250, 500V- odpor ochranného vodiče do ...