AMPROBE - Měřicí přístroje

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Kompletní katalog provozních přístrojů firmy Amprobe - zkoušečky, multimetry, klešťové multimetry, revizní přístroje. Měření stejnosměrného a střídavého napětí (Uss, Ust) M ěřicí rozsah Uss M ěřicí rozsah Ust Kmitočtový rozsah Vstupní impedance Vnitřní zátěž Testovací proud Doba připojení k el. obvodu Indikace m ěření (LED) Uss/Ust Polarita Doba odezvy Indikace m ěření (LCD) Rozlišení Přesnost Uss Přesnost Ust Doba odezvy LCD Měření odporu (R) M ěřicí rozsah R Testovací proud Indikace měření Přesnost Test propojení M ěřicí rozsah Testovací proud Indikace Jednopólový test fáze Jmenovité napětí Kmitočtový rozsah Indikace Dvoupólový test sledu fází Metoda Jmenovité napětí ...


Jak získat tento dokument?