Vadaska? Vadas? Z Pardubic?

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Firemní tiskovina  |

Elektrotechnický závod VADAS PARDUBICE. Ačkoliv byl čas vyměřený firmě VADAS velmi krátký, nebyla v jeho průběhu o dramatické události nouze. Necelých 30 let - od roku 1919 do roku 1948, navíc s přestávkou v letech 1942 až 1945, kdy závod zabrali nacisté a majitele zavřeli ....


Jak získat tento dokument?