O směrnici MID Evropské unie

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Leták / Datasheet  |

Směrnice EU Measurement Instrument Directive - MID byla zveřejněna 30.dubna 2004 ve věstníku „Official Journal“ L 135 Evropské unie jako direktiva 2004/22/EG. Vstoupila v platnost dnem vydání a měla být státy EU implementována do 30.října 2006. Osvědčení, vystavená výrobkům před tímto termínem, zůstávají v platnosti až do vypršení deklarované doby. Tato doba je obvykle 10 let od data vystavení. Osvědčení bez uvedení doby platnosti platí do 29.října 2016. Podstatným přínosem pro uživatele je to, že elektroměry s osvědčením MID mohou být nasazeny jako fakturační měřidla bez jakékoli dodatečné kalibrace.

Vaše aktuální přihlášení do portálu neumožňuje zobrazit detaily tohoto zdroje, který autor neurčil pro veřejné šíření.