Automatizované měřicí pracoviště letecké rádiové stanice R - 863

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Diplomové, bakalářské práce  | Tento dokument chci!

Cílem této práce je navrhnout a zrealizovat automatizované měřicí pracoviště pro měření parametrů letecké rádiové stanice R – 863. V prvním kroku práce se seznámíme s principy měření vlastností R – 863. Na základě těchto zkušeností navrhneme měřicí pracoviště proměření daných parametrů. Dalším krokem bude realizace digitalizace ovládacích prvků a jejich zakomponování do měřicího pracoviště. V další části se budeme zabývat řešením ovládacího softwaru pro měřicí pracoviště. Posledním krokem je vytvoření návodu k použití automatizovaného měřicího pracoviště.


Jak získat tento dokument?