CMAS 100-SL Snadné monitorování strojů

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

SKF Machine Condition Advisor ukážecelkovou „rychlost“ vibrací zjištěnouna základě měření signálů vibrací stroje a automaticky porovnává s předem naprogramovanými směrnými hodnotami Mezinárodní organizace pro standardizaci ISO. Pokud jsou překročeny směrné hodnoty,objeví se na displeji poplach „Výstraha“nebo „Nebezpečí“. Přístroj současně měří a porovnává naměřenou hodnotu se směrnicemi stanovenými pro vibrace ložisek a ověřuje, jestli těmto směrnicím vyhovuje, nebo indikuje potenciální poškození ložiska. Přístroj měří rovněž teplotu infračerveným čidlem pro zjištění netypické teploty.