CMAS 100-SL Snadné monitorování strojů

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

SKF Machine Condition Advisor ukážecelkovou „rychlost“ vibrací zjištěnouna základě měření signálů vibrací stroje a automaticky porovnává s předem naprogramovanými směrnými hodnotami Mezinárodní organizace pro standardizaci ISO. Pokud jsou překročeny směrné hodnoty,objeví se na displeji poplach „Výstraha“nebo „Nebezpečí“. Přístroj současně měří a porovnává naměřenou hodnotu se směrnicemi stanovenými pro vibrace ložisek a ověřuje, jestli těmto směrnicím vyhovuje, nebo indikuje potenciální poškození ložiska. Přístroj měří rovněž teplotu infračerveným čidlem pro zjištění netypické teploty.

Vydal: - Neznámý vydavatel Autor: SKF Ložiska

Strana 1 z 4

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
Pokud jsou překročeny směrné hod- noty, objeví displeji poplach „Výstra- ha“ nebo „Nebezpečí“. • Hlášení “Výstraha” “Nebezpečí” zvyšují spolehlivost diagnostiky.Úvod Nyní dokáží jak nezkušení, tak zkušení uživatelé rychle přesně posoudit stav točivých strojů vašem závodě. • Funkce jsou pro pohodlí uživatelů zobrazo- vány v angličtině, francouzštině, němčině, portugalštině, španělštině švédštině. Vícenásobná měření s jediným přístrojem SKF Machine Condition Advisor ukáže celkovou „rychlost“ vibrací zjištěnou na základě měření signálů vibrací stroje a automaticky porovnává předem naprogramovanými směrnými hodnotami Mezinárodní organizace pro standardizaci ISO. Pro měření obtížně přístupných místech určený volitelný externí snímač. • Lehký, kompaktní ergonomický přístroj SKF Machine Condition Advisor lze jednoduše přenášet pouzdru na opasku, kapse anebo soupravě nářadí. Přístroj současně měří porovnává naměřenou hodnotu se směrnicemi stanovenými pro vibrace ložisek ověřuje, jestli těmto směrnicím vyhovuje, nebo indikuje potenciální poško- zení ložiska. Pra- covníci údržby nebo obsluhy vybavení tímto odolným, ergonomickým snadno ovladatelným přístrojem mohou včas upozornit potenciální problémy strojů, než vyskytne nákladná porucha. . SKF @ptitude Exchange obsahuje rovněž bezplatné on-line školení. • Současné měření rychlosti, obálky zrychlení teploty šetří čas. Vysoce odolný přístroj krytím IP54 navržen pro nepříznivé provozní prostředí. • Efektivní, hospodárný ekologický přístroj SKF Machine Condition Advisor s nabíjecími bateriemi pracuje hodin jedno nabití. • Přístroj vyznačuje vysokou flexibilitou pracuje standardními ICP akcelero- metry. Naměřené hodnoty jsou zobrazeny displeji s vysokým jasem, který dobře čitelný v šeru v přímém slunečním světle. Přednosti • Rychlé snadné nastavení používání. SKF Machine Condition Advisor CMAS 100-SL Snadné monitorování strojů Přístroj SKF Machine Condition Advisor měří současně signály vibrací teploty využívá je k posouzení stavu stroje nebo poškození ložiska. Přístroj měří rovněž teplotu infračerveným čidlem pro zjištění netypické teploty