CMAS 100-SL Snadné monitorování strojů

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

SKF Machine Condition Advisor ukážecelkovou „rychlost“ vibrací zjištěnouna základě měření signálů vibrací stroje a automaticky porovnává s předem naprogramovanými směrnými hodnotami Mezinárodní organizace pro standardizaci ISO. Pokud jsou překročeny směrné hodnoty,objeví se na displeji poplach „Výstraha“nebo „Nebezpečí“. Přístroj současně měří a porovnává naměřenou hodnotu se směrnicemi stanovenými pro vibrace ložisek a ověřuje, jestli těmto směrnicím vyhovuje, nebo indikuje potenciální poškození ložiska. Přístroj měří rovněž teplotu infračerveným čidlem pro zjištění netypické teploty.

Vydal: - Neznámý vydavatel Autor: SKF Ložiska

Strana 2 z 4

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
cm• (4 in) cíle V závislosti nastavení systému přístroje předním LCD displeji zobrazují: Metrické nebo anglické jednotky• Efektivní rychlost v mm/s nebo• přepočtená špičková hodnota v IPS Teplota stupních Celsia nebo• Fahrenheita Hodnota obálky zrychlení jednotkách• gE Rychle snadno poprvé a pokaždé Zapněte přístroj stisknutím tlačítka1. V téže době bezdotykové infračervené čidlo přístroje měří povrchovou teplotu v místě měření a všechny tři naměřené hodnoty zobrazí současně.60• in/s (ekvivalentní špička), splňuje ISO 10816 Frekvence 10–1000 Hz, splňuje ISO 2954• Obálka zrychlení:–– Rozsah: 0,2–50,0 gE• Frekvence: pásmo (500–10 000 Hz)• Teplota:–– Rozsah: -20 +200 (-4 +392 °F)• Přesnost měření teploty infračerveným• snímačem: (?3.4 oz) 2 . hodnoty. Rozsah provozních teplot:• V provozu:–– –10 +60 (+14 +140 °F) V průběhu nabíjení:–– +40 (+32 až +113 °F) Skladovací teplota:• Méně než jeden měsíc:–– -20 +45 (-4 až +104 °F) Více než jeden měsíc, avšak méně než šest–– měsíců: -20 +35 (-4 +95 °F) Vlhkost:• relativní vlhkost 95%, nekondenzující Krytí:• 54 Schválení:• CE Test odolnosti pádu:• (6.6 °F) Vzdálenost: krátká vzdálenost, max.04–3. Rozměry:• Délka:–– 200 (7. „Volba“ nebo „Listování“.2. Přitiskněte špičku čidla měřený bod. Když naměřené hodnoty ustálí,3.Přesnost, flexibilita spolehlivost LCD displej v režimu měření Skupina stroje podle ISO Třída pro obálku zrychleníIndikátor stavu baterie (nabití 60%)Stav měřeníTeplota Obálka zrychlení Rychlost Zobrazení poplachů: (A) Výstraha nebo (D) Nebezpečí Technická specifikace Snímač vibrací:• Interní: integrovaný piezoelektrický akcelerometr–– Externí: akceptuje ICP–– akcelerometr 100 mV/g Teplotní čidlo:• Interní infračervené teplotní čidlo Měření:• Rychlost–– : Rozsah: 0,7–65 mm/s (efektivní), 0.85 in) Výška:–– 25,4 (1. stiskněte tlačítko „Volba“ pro jejich uchování displeji.6 ft) Hmotnost:• 125 (4.00 in) Kapacita baterie:• 550 mAh Výdrž baterie:• hodin před dalším nabíjením (≈ 1000 měření) S externím snímačem:–– 30% nižší výdrž baterie Podporovaný externí snímač:• jakýkoli standardní akcelerometr s citlivostí 100 mV/g, který vyžaduje ICP (piezoelektrický integrovaný obvod) Napájení externího snímače:• VDC při 3. Odečtěte zaznamenejte naměřené4.90 in) Šířka:–– (1.5 mA Specifikace nabíječky:• Univerzální AC/DC pro zapojení zásuvky–– Vstup:–– 90–264 VAC, 47–60 Hz Výstup:–– regulované napětí 5VDC Úplné nabití:–– hodiny V průběhu měření vstupní signál zrychlení akcelerometru přístroje zpracován pro každý BOD stroji jsou stanoveny dvě hodnoty celková rychlost obálka zrychlení