CMAS 100-SL Snadné monitorování strojů

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

SKF Machine Condition Advisor ukážecelkovou „rychlost“ vibrací zjištěnouna základě měření signálů vibrací stroje a automaticky porovnává s předem naprogramovanými směrnými hodnotami Mezinárodní organizace pro standardizaci ISO. Pokud jsou překročeny směrné hodnoty,objeví se na displeji poplach „Výstraha“nebo „Nebezpečí“. Přístroj současně měří a porovnává naměřenou hodnotu se směrnicemi stanovenými pro vibrace ložisek a ověřuje, jestli těmto směrnicím vyhovuje, nebo indikuje potenciální poškození ložiska. Přístroj měří rovněž teplotu infračerveným čidlem pro zjištění netypické teploty.

Vydal: - Neznámý vydavatel Autor: SKF Ložiska

Strana 3 z 4

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
Stroje jsou běžně vybaveny valivými• ložisky, ale mohou mít kluzná ložiska a pracují při otáčkách vyšších než 600 min-1.75“• Každý akcelerometr uzavřený ve vodotěsném pouzdru z nerezavějící oceli.16 ips) Nebezpečí: 4,5 mm/s (0.61 ips) Jak zvolit správnou „Třídu obálky zrychlení“ pro určitý stroj Třída obálky zrychlení (CL1, CL2 nebo CL3), kterou specifikujete, určuje pro přístroj poplachové úrovně pro „vibrace ložisek“.5” 1. Volitelné možnosti: CL1 Ložiska s průměrem díry 200 500 mm a otáčkami hřídele pod 500 min-1 Výstraha: gE Nebezpečí: gE CL2 (implicitní) Ložiska s průměrem díry 200 300 mm a otáčkami hřídele mezi 500 1800 min-1 Výstraha: gE Nebezpečí: gE CL3 Ložiska s průměrem díry 150 a otáčkami hřídele 1800 3600 min-1 Výstraha: gE Nebezpečí: gE 3 .5“• Frekvenční rozsah 0. Tuhé nebo pružné základy? Přídavné nastavení umožňuje určit (při definování úrovní celkového poplachu), zda měření prováděno strojích s tuhými (implicitní) nebo pružnými základy.39 ips) G1 3F Výstraha: 7,1 mm/s (0. Specifikace (akcelerometr) Dynamické charakteristiky Citlivost (• ?10 %): 10,2 mV/(m/s2) (100 mV/g) Měřicí rozsah:• ?490 m/s2 (?50 g) Frekvenční rozsah (• dB): 0,32 kHz Rezonanční frekvence:• kHz Amplitudová linearita:• ?1% Příčná citlivost:• 7% Elektrické údaje Doba ustálení:• s Budicí napětí:• 18–30 VDC Konstantní napájecí proud:• 2–20 mA Výstupní impedance:• <150 W Výstupní předpětí:• 8-12 VDC Elektrická izolace pouzdra:• >108 W Krytí:• RFI/ESD Integrální kabel:• AWG, +105 °C (22 AWG, +221 °F) Pochopení použití směrnic pro vibrace SKF Machine Condition Advisor představuje prostředek pro vyhodnocení stavu stroje podle ISO 10816-3 a pro hodnocení ložisek podle obecných směrnic, sestavených pomocí statistické analýzy existujících databází.05”• Malá plocha 0.25 ips) G2 4F Výstraha: 4,5 mm/s (0.39 ips) Nebezpečí: 11,0 mm/s (0. Z toho důvodu zvolte skupinu, která nejlépe popisuje velikost, typ otáčky měřeného stroje. Volitelné možnosti: G2 (implicitní) Výstraha: 2,8 mm/s (0.25 ips) Nebezpečí: 7,1 mm/s (0. Tyto stroje zahrnují čepadla oběžnými• koly více lopatkami integrovanými pohony.Rozšiřte své možnosti kompatibilním příslušenstvím přístroje SKF Machine Condition Advisor Souprava externího snímače CMAC 105 Souprava externího snímače CMAC 105 obsahuje akcelerometr integrálním kabelem veškerým příslušenstvím potřebným pro měření obtížně přístupných místech. Skupiny (implicitní) Klasifikace skupin podle ISO definuje následující typy strojů: Středně velké stroje elektrické stroje• s výškou hřídele 160 315 mm. Stroje jsou v zásadě vybaveny kluznými• ložisky, ale mohou být osazeny i valivými ložisky.39 ips) G1 3R Výstraha: 4,5 mm/s (0.25 ips) Nebezpečí: 7,1 mm/s (0. Upozorňujeme, že klasifikace skupin strojů uvedena v ISO 10816-3, kde hodnotí úroveň celkové rychlosti vibrací (mohutnosti vibrací) pro standardizované skupiny strojů. Skupiny 3 Klasifikace skupin podle ISO definuje následující typy strojů: Velké stroje elektrické stroje s výškou• hřídele větší než 315 mm. Akcelerometr Citlivost 100 mV/g• Pouzdro malých rozměrů 0.32 kHz• (?3 dB) Vodotěsné provedení• Integrální kabel (1,5 m) Konektor pro připojení SKF Machine• Condition Advisor CMAS 100-SL Magnet, Model CMAC 106 Přítažná síla lbs, průměr 0. Z toho důvodu třeba zvolit třídu obálky zrychlení, která nejlépe popisuje velikost otáčky měřených ložisek. Jak vybrat správnou „Skupinu poplachů pro rychlost“ vašich strojů Skupina poplachů pro rychlost (G2 a nebo určuje pro přístroj poplachové meze „celkových vibrací“. Podle ISO 10816-3 skupiny 3• patří čerpadla oběžnými koly více lopatkami oddělenými pohony