ČSN EN 62305-3 Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Norma  | Tento dokument chci!

Tato část IEC 62305 se zabývá ochranou stavby, uvnitř i jejím blízkém okolí, před hmotnými škodamia ochranou živých bytostí před úrazem dotykovým a krokovým napětím.Hlavní a nejúčinnější ochranné opatření staveb před hmotnými škodami tvoří systém ochrany před bleskem(LPS). Je obvykle složen ze dvou systémů: vnějšího a vnitřního systému ochrany před bleskem.Vnější LPS je určen k:a) zachycení úderu blesku do stavby (jímací soustavou);b) svedení bleskového proudu bezpečně směrem do země (použitím soustavy svodů);c) rozptýlení bleskového proudu v zemi ...

Vaše aktuální přihlášení do portálu neumožňuje zobrazit detaily tohoto zdroje, který autor neurčil pro veřejné šíření.