Bulletin IP ILPC 2007

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Sborník  | Tento dokument chci!

© 2005 DEHN + SÖHNE BULLETIN IP ILPC 2007 SN EN 62305-1 Obecné principy Hladina ochrany před bleskem (LPL) Pro účely této normy jsou zavedeny hladiny ochrany před bleskem (I až IV). Prokaždou LPL je stanoven soubor maximálních a minimálních parametr blesku. Parametry LPS (systému ochrany před bleskem) budou stanoveny na základ charakteristických vlastností chráněné stavby ...


Jak získat tento dokument?