Bulletin IP ILPC 2013

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Sborník  | Tento dokument chci!

Nové normy v ochraně před bleskem 2. Odpovědnost projektanta a revizního technika dle nového občanského zákoníku 3. Trestní odpovědnost revizních techniků – úvaha 4. Kvalita projektů a montáží hromosvodů a svodičů přepětí 5. Stanoviska dotčených ministerstev k problematice aktivních jímačů ESE 6. Konvenční vs. nekonvenční hromosvod 7. Novostavba hotelu „chráněná“ aktivním jímačem ESE v plamenech 8. Vysokonapěťové vodiče řady HVI® 9. Vyhledávání rizik na stavbách se stanicemi mobilních operátorů 10. Komplexní řešení ochrany bytového domu 11. Komplexní řešení ochrany před bleskem pro technologické zařízení 12. DEHNventil – vlnolam bleskových proudů (Ing. Jiří Kutáč) 13. Ochrana před bleskem a přepětím pro průmyslové aplikace se zaměřením na měniče frekvence 14. Rizika spojena s instalací fotovoltaických panelů na střechách budov (Ing. Jiří Kutáč) 15. HVI vodiče 16. Co s plechovou střechou?17. Obyčejný DEHNguard - precizně vyrobený svodič přepětí typ 2 ...


Jak získat tento dokument?
Bezplatně objednat