ČSN EN 62 305-1 - Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Norma  | Tento dokument chci!

Tato část IEC 62305 poskytuje obecné principy, kterými se má řídit ochrana před bleskem- staveb včetně jejich instalací a obsahu, stejně jako osob,- inženýrských sítí připojených ke stavbě.


Jak získat tento dokument?