Adaptéry s prepäťovou ochranou SF-Protector a S-Protector

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Montážní návody  | Tento dokument chci!

SF -Protector, připadne S-Protector je adaptér s prepáťovou ochranou určený k ochraně elektrických spotrebičov pred prepátím zo sústavy nn. SF-Protector navýše chráni pomocou vstávaného filtra i pred rušivým vysokofrekvenčným napátím. Protectory chránia připojené elektrické a elektronické přístroje pred nebezpečným prepátím, ktoré može vznikat napr. pri vzdialenom údere blesku. Typickými miestami inštalácie sú zásuvky v bytoch a kanceláriách. Protectory nenahrádzajú ...