ČSN 34 1390

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Norma  | Tento dokument chci!

PŘEDPISY PRO OCHRANU PŘED BLESKEM - Tato norma platí pro projektování, provádění a zřizování hromosvodů i ostatních zařízení, sloužících k ochraně budov a objektů1) před bleskem a před ostatními škodlivými účinky atmosférické elektřiny (např. indukčními).Platí v plném rozsahu pro nová zařízení hromosvodů a pro nové části při doplňování a rozšiřování dosavadních hromosvodů. Pro stará zařízení hromosvodů a jejich opravy a rekonstrukce platí v rozsahu vymezeném čl. 241 až 245.Poznámka: Vysvětlivky obsahující podrobnější pokyny nebo vysvětlující ustanovení normy jsou zařazeny přímo v textu normy a vytištěny drobným písmem.


Jak získat tento dokument?