PNE 33 0000-9 Navrhování a umísťování svodičů přepětí v sítích 110kV

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Norma  | Tento dokument chci!

Norma obsahuje soubor pravidel a doporučení, jak chránit zařízení vvn v sítích 110 kV před přepětím pomocí omezovačů přepětí s cílem dosáhnout minimální poruchovosti sítě z důvodu přepětí. Norma obsahuje doporučení pro správná umístění omezovačů, způsob připojení a volbu parametrů pro tato umístění.


Jak získat tento dokument?