IVEP Venkovní růžkový úsečník VLK

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Technicky zlepšuje předešlou řadu růžkových úsečníků. Jedná se mimo jiné o nový zhášecí systém s vyššími spínacími parametry (I1 = 36 A) a celkové zlepšení elektrických a mechanických vlastností. Je určen pro použití v elektrických sítích vn, převážně do koncových odboček paprskových sítí vn. Standardní záruční doba: 10 let Technické údaje: Jmenovité napětí: 25; 38,5 kV Jmenovitý proud: 400; 630 A


Jak získat tento dokument?