IVEP výrobní portfólio (datasheety mix)

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Leták / Datasheet MIX datasheetů a jiných letáků  | Tento dokument chci!

Jmenovité napětí Rated voltage Jmenovitý proud Rated normal current Jmenovitý kmitočet Rated frequency Jmenovitý výdržný krátkodobý proud - 1s Rated short-time withstand current of 1 sec. duration Jmenovitý výdržný dynamický proud Rated peak withstand current Jmenovitý zkratový zapínací proud Rated short-circuit making current Jmenovitý vypínací proud při převážně činné zátěži Rated mainly active load-breaking current Jmenovitý vypínací proud uzavřené smyčky Rated closed-loop breaking current Jmenovitý vypínací proud nezatíženého transform átoru Rated no-load transform er breaking current Jmenovitý vypínací proud nezatíženého kabelového vedení Rated cable-charging breaking current Jmenovitý vypínací proud ...


Jak získat tento dokument?
Bezplatně objednat