Přehled zdrojů podle firmy nebo vydavatele

Do vyhledávacího pole zadejte alespoň dva znaky a bude vám nabídnut seznam vydavatelství a firem. Po vybrání konkrétní položky bude zobrazen seznam všech dostupných zdrojů dané společnosti nebo vydavatele.


Zdroje poskytované vydavatelem IVEP, a.s.

A P C B Vnitřní odpínače QDS IVEP, a.s. (2017)

Odpínače typu QDS jsou elektrické přístroje, které slouží ke spínání zatížených elektrických obvodů. Jsou určeny do rozvodných skříní a vnitřních rozvoden vn.

A P C B Vnitřní přepínače PQAK IVEP, a.s. (2017)

A P C B Vnitřní uzemňovače QZ IVEP, a.s. (2017)

Odpojovače typu QAK, QAKZ a uzemňovače QZ jsou provozně nenáročné spínací přístroje určené prospínání prvků nebo částí obvodu, případně k uzemnění jejich částí, bez zátěže. Jsou standardně dodávány v jednopólovém a třípólovém provedení s ručním nebo elektromotorickým pohonem. Odpojovače QAKZ jsou odpojovače QAK doplněné o uzemňovače. Uzemňovací kontakty mohou být umístěny na odpojovači podle požadavku na horních nebo dolních kontaktních praporcích.

A P C B Vnitřní uzemňovač se zkratovou zapínací schopností - třída E1 IVEP, a.s. (2017)

Uzemňovače (zkratovače) se zkratovou zapínací schopností typu QZR jsou provozně nenáročné spínací přístroje určené do vnitřních rozvoden vn. Jedná se o uzemňovač s mžikovým pohybem hlavních kontaktů do zapnuté polohy, čímž je dosaženo zaručené zapínací schopnosti. Mohou být použity jako bezpečnostní zařízení ve vstupních polích rozvaděčů vn. Jsou dodávány v jednopólovém, dvojpólovém a třípólovém provedení s ručním nebo elektromotorovým pohonem.

A P C B Zaústění kabelu pro transformátory 110kV typového označení Z 123.OS IVEP, a.s. (2017)

... Z 123-T; Z 123.OS-A a Z 123.T-A jsou jednopólově zapouzdřená elektrická zařízení pro napětí 123kV, izolovaná plynem SF6, která umožňují připojení kabelů vvn k silovým transformátorům.

A P C B IVEP Venkovní růžkový úsečník VLK IVEP, a.s. (2012)

Technicky zlepšuje předešlou řadu růžkových úsečníků. Jedná se mimo jiné o nový zhášecí systém s vyššími spínacími parametry (I1 = 36 A) a celkové zlepšení elektrických a mechanických vlastností. Je určen pro použití v elektrických sítích vn, převážně do koncových odboček paprskových sítí vn. Standardní záruční doba: 10 let Technické údaje: Jmenovité napětí: 25; 38,5 kV Jmenovitý proud: 400; 630 A