Zaústění kabelu pro transformátory 110kV typového označení Z 123.OS

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

... Z 123-T; Z 123.OS-A a Z 123.T-A jsou jednopólově zapouzdřená elektrická zařízení pro napětí 123kV, izolovaná plynem SF6, která umožňují připojení kabelů vvn k silovým transformátorům.