PNE 34 750 (změna 1) Holé vodiče pro venkovní vedení ze soustředně slaněných kruhových drátů

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Norma  | Tento dokument chci!

S účinností od 1.1.2009 se mění PNE 34 7509 Holé Vodiče pro venkovní vedení ze soustředně slaněných kruhových drátů z 1.1.2007 takto: V příloze G se doplňuje 2. odstavec: V tabulkách G5 a G6 jsou uvedeny vodiče používané pro venkovní vedení s napětím do 45kV AC. Jejich vlastnosti byly stanoveny podle ČSN EN 50 182:2002. V odůvodněných případech lze, se souhlasem příslušné společnosti, která tuto podnikovou normu schválila, použít pro výše uvedená vedení i jiné vodiče. Dále se doplňují tabulky G5 a G6 Vlastnosti používaných vodičů pro venkovní vedení s napětím do 45kV AC ...


Jak získat tento dokument?