EGE KATALOG

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

EGE je skupina podniků s holdingovým uspořádáním, působící na mezinárodním trhu, která se orientuje zejména na dodávky speciálních zařízení pro energetický průmysl - zapouzdřených vodičů, zhášecích tlumivek, ocelových konstrukcí, solárních fotovoltaických systém ů a jiných. Kromě výrobní činnosti soustřeďuje specifické odbornosti pro poradenské, projekční, obchodní i montážní aktivity. Holding disponuje výhradně českým kapitálem, vlastním know-how a vlastní výrobní základnou. Při obratu více než 1 mld CZK zaměstnává společnost cca 600 zaměstnanců, včetně odborných projektantských týmů a zkušených montážních čet. V rámci podpory stability a využití potenciálu společnosti se firma diverzifikuje i na jiné než energetické trhy, např. úspěšně působí ve výrobě ocelových konstrukcí pro evropské lanovky či průmyslové haly nebo v produkci trakčních tlumivek.


Jak získat tento dokument?