ČSN EN 50341-3-19 Elektrická venkovní vedení s napětím nad 45 kV AC

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Norma  | Tento dokument chci!

(33 3300) Část 3: Národní normativní aspekty Oddíl 19: Národní normativní aspekty pro Českou republiku. Tato norma platí pro nová venkovní vedení se jmenovitým střídavým napětím vyšším než45 kV a neplatí pro stávající vedení.Vedení ve fázi výstavby může být dokončeno podle norem, platných v době zpracováníprojektu vedení. Případné použití některých ustanovení této normy musí být dohodnuto mezizúčastněnými stranami.Pro vedení ve fázi rozpracovaného ...


Jak získat tento dokument?