(1N) ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Norma  | Tento dokument chci!

Tato část IEC 60364 je určena pro zřizování uzemnění a ochranné vodiče včetně vodičů ochranného pospojování tak, aby elektrická instalace byla bezpečná.


Jak získat tento dokument?