Přenosná uzemňovací a zkratovací souprava

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Montážní návody  | Tento dokument chci!

Uzemňovací a zkratovací souprava se sestává z uzemňovacího a zkratovacího přípravku a uzemňovací tyče. Pokyny pro použití 1. Z důvodu nebezpečí ohrožení života smí soupravu používat pouze oprávněná osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. Při použití se řiďte předpisy ČSN s přihlédnutím na DIN VDE 0105.2. Před použitím soupravy zkontrolujte ...