Kniška 2.1

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Učebnice  | Tento dokument chci!

Prostřednictvím KníŠky 2 se tak odborné veřejnosti dostane další vydatné porce informací, které se týkají problematiky ochrany před bleskem a přepětím a profesnímu sepětí mezi redakcí a autory Vážení čtenáři, přátelé a kolegové z oboru elektrotechniky, dalšího potvrzení, že jejich práce a úsilí věnované jak tomuto člověka vždy potěší, když se přesvědčí, že se ve svém vlastním úsudku nemýlil. tématu, tak způsobu předávání do elektrotechnického terénu má Když jsme totiž před dvěma lety, konkrétně v Elektro číslo 7 roku 2006, začali uvádět svůj odborný význam a nese své předpokládané plody. seriál „Triky a tipy“, považoval jsem výhledově dlouhodobou spolupráci s kolegy a Ing. Jiří Kohutka, odborníky z praxe za přínos nejen pro časopis Elektro, ale zejména pro celou šéfredaktor Elektro odbornou čtenářskou obec. A ejhle!


Jak získat tento dokument?