PNE 33 0000-7 Navrhování a umisťování svodičů přepětí v distribučních sítích do 1 kV

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Norma  | Tento dokument chci!

Norma obsahuje soubor pravidel a doporučení, jak chránit zařízení distribučních sítí nn před přepětím pomocí svodičů přepětí s cílem dosáhnout minimální poruchovosti sítě zdůvodu přepětí a vytvořit předpoklady pro možnost ochrany připojených instalací před přepětím. Norma obsahuje doporučení pro správná umístění svodičů přepětí, způsob připojení a volbu parametrů pro tato umístění. Základní údaje o ochraně síti nn proti přepětí. Charakteristika ochrany síti nn proti přepětí. Charakteristika atmosférických přepětí v sítích nn. Koordinace izolace zařízení sítí. Ochranné vlastnosti různých typů svodičů přepětí. Bleskojistky. Bezjiskřišfové omezovače přepětí. Volba typu svodíče pro ochranu v sítích nn. Zásady dimenzováni omezovačů přepětí v sítích nn. Zásady pro umisťování a připojování omezovačů přepětí. Umístění omezovačů přepětí v síti nn. Venkovní vedení. Kabelové zemní vedení.


Jak získat tento dokument?