USZ IV. SEMINÁŘ ROZBOR MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Z POHLEDU SOUDNÍCH ZNALCŮ

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Sborník  | Tento dokument chci!

6. LISTOPADU 2012 Blesk je přírodní fenomén, který se chová nezávisle na lidské činnosti. Ze sledování škodních událostí účinky atmosférických výbojů nejen v České republice, ale také v zahraničí, je možno konstatovat, že lidé nemají na zemi dostatečný respekt k blesku.


Jak získat tento dokument?