Návrh zabezpečení slaboproudých zařízení proti účinkům přepětí

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Diplomové, bakalářské práce  | Tento dokument chci!

Diplomová práce řeší problematiku ochrany slaboproudých zařízení před přepětím. Úvodní část obsahuje analýzu právních a technických předpisů. Tato analýza je doplněna rozborem zdrojů přepětí. Další část předloţené diplomové práce řeší systémy ochrany před přepětím. Stěţejní výstup představuje návrh ochranného systému k omezení přepětí. V závěru jsou uvedeny informace o vývojových trendech v oblasti ochrany před přepětím.


Jak získat tento dokument?