ČSN EN 62305-2 Řízení rizika

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Norma  | Tento dokument chci!

Soubor norem ČSN EN 62305 zavádí ve srovnání s předchozí normou:- vyhodnocení potřeby ochrany před bleskem metodou ocenění rizika; - rozdělení systémů ochrany staveb před bleskem do čtyř tříd, které odpovídají čtyřem hladinám ochrany před bleskem;- zóny ochrany před bleskem;- metodu valící se koule pro návrh jímací soustavy;- ochranu elektrických a elektronických systémů ve stavbách proti ...

Vaše aktuální přihlášení do portálu neumožňuje zobrazit detaily tohoto zdroje, který autor neurčil pro veřejné šíření.