Svodiče přepětí DEHN + SÖHNE schválené Českým Telecomem

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Tisková zpráva  | Tento dokument chci!

Telekomunikační vedení spolu s napájecí sítínn patří k nejdůležitějším inženýrským sítím.Nejen pro soukromé, ale i pro státní firm yjsou v současné době důležitá plně funkčnítelekom unikační rozhraní. Nefunkčnosttěchto zařízení staví uživatele před složitýproblém . Výsledkem případných škod natelekomunikačních zařízeních způsobenýchpřepětím je ztráta firem ního image. Uživatelikrátkodobě vznikají vysoké ztráty způsobenévýpadky komunikace, protože nejsouplněny smlouvy nebo firem ní data mohoubýt aktualizována jen místně, bez možnostivnější komunikace.V koncepci ochrany před bleskem a přepětímjde nejen o ochranu hardw aru, nýbržtaké o perm anentní připravenost důležitýchkomunikačních vedení přes síť ČeskéhoTelecomu.


Jak získat tento dokument?