Přehled zdrojů podle firmy nebo vydavatele

Do vyhledávacího pole zadejte alespoň dva znaky a bude vám nabídnut seznam vydavatelství a firem. Po vybrání konkrétní položky bude zobrazen seznam všech dostupných zdrojů dané společnosti nebo vydavatele.


Zdroje poskytované vydavatelem FCC Public s. r. o.

A P C B Jiří Sajner k nové vyhlášce 50 FCC Public s. r. o. (2018)

A P C B AUTOMA 2012-12 FCC Public s. r. o. (2012)

Spolehlivé sítě průmyslového Ethernetu s velkou dostupností. Inteligentní modul I/O řady X20 zvyšuje dostupnost strojů. Rozšíření zorného pole snímače čárového kódu DataMan. Nové řádkové kamery Basler Racer. Programovatelné relé pro všechny bezpečnostní funkce ... skokové automaty ATS-C od společnosti Eaton. Podnikání. Společnost ZAT dokončila modernizaci další elektrárny na Kubě ...

A P C B ELEKTRO 2011-5 FCC Public s. r. o. (2011)

A P C B ELEKTRO 2011-3 FCC Public s. r. o. (2011)

A P C B ELEKTRO 2011-2 FCC Public s. r. o. (2011)

A P C B ELEKTRO 2011-1 FCC Public s. r. o. (2011)

A P C B ELEKTRO: Základní zapojení instalačních obvodů FCC Public s. r. o. (2010)

Spínače s pozičním osvětlením a spínačes indikací provozu. Poziční osvětlení elektroinstalačních prvků (většinou vypínačů) umožňuje nalezení prvku i neosvětleném prostoru. Předpisy ovybavení pracovišť z bezpečnostních důvodů vyžadují snadnou přístupnost a orientační osvětlení vypínačů ve všech pracovních, odpočinkových, pohotovostních, lůžkových a zdravotnických prostorách. Vypínače s orientačním osvětlením musejí být umístěny v blízkosti vchodů a východů budov, na chodbách a schodištích. Jako zdroj světla pozičního osvětlení se ve vypínačích a dalších elektroinstalačních prvcích používají rozměrově i funkčně vhodné doutnavky. Doutnavka je plynem plněná výbojka se studenou katodou pracující v oblasti samostatného doutnavého výboje. Fyzikální podstatou doutnavky je přenos elektrického náboje plynem. Ve skleněné baňce naplněné zpravidla neonem (ale i argonem, heliem, dusíkem, CO2) o tlaku desetin kPa, jsou dvě elektrody, mezi nimiž vzniká výboj nezávislý na polaritě přiloženého napětí. Po připojení doutnavky na zdroj střídavého ...

A P C B Elektro 2007-01 FCC Public s. r. o. (2007)

Leden 2007. Téma: Elektrotechnologie; Materiály a komponenty pro elektrotechniku Hybridní automobil Toyota Prius. Aktuální informace z legislativy. Jak utrhnout lokomotivě pastorek. Správná volba napětí žárovky.

A P C B Blesk a přepětí - systémová řešení ochran FCC Public s. r. o. (2006)

Kniha poskytuje ucelený obraz o problem atice ochrany před účinky atmosférických výbojů a dalších druhů přechodných přepětí. Vznikla jak o bezprostřední reakce na nejnovější trendy z této oblasti, přicházející k nám především postupným přejímáním mezinárodních a evropských předpisů. Zvláštní důraz je kladen na zásady a požadavky uvedené v nové, hojně diskutované normativní řadě IEC popř. EN 62305. V návaznosti na tyto předpisy přináší ucelené podklady pro ...

A P C B Systémová technika budov FCC Public s. r. o. (1998)

Kniha Systémová technika budov - Standard EIB - Elektroinstalace nových dimenzí je prvním pokusem o přehledné shrnutí problematiky tzv.„inteligentní” elektroinstalace. Záměrem autorů nebylo podat podrobný popis všech 4200 přístrojů, které jsou v současné době na trhu, ani příliš hluboko zacházet do teorie sběrnicových systémů, nýbrž pouze zprostředkovat základní informace o možnostech systémů EIB zejména z uživatelského pohledu projektanta, montážní firmy a servisního pracovníka. Jsou tu popsány běžné aplikace, jako ovládání žaluzií, osvětlení a vytápění, kontrola přístupu do budov atd. V případě hlubšího zájmu je zájemce odkazován ...