Systémová technika budov

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Kniha Systémová technika budov - Standard EIB - Elektroinstalace nových dimenzí je prvním pokusem o přehledné shrnutí problematiky tzv.„inteligentní” elektroinstalace. Záměrem autorů nebylo podat podrobný popis všech 4200 přístrojů, které jsou v současné době na trhu, ani příliš hluboko zacházet do teorie sběrnicových systémů, nýbrž pouze zprostředkovat základní informace o možnostech systémů EIB zejména z uživatelského pohledu projektanta, montážní firmy a servisního pracovníka. Jsou tu popsány běžné aplikace, jako ovládání žaluzií, osvětlení a vytápění, kontrola přístupu do budov atd. V případě hlubšího zájmu je zájemce odkazován ...


Jak získat tento dokument?