Projektová studie systémů komunikace pro světelnou pohodu v budovách

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Diplomové, bakalářské práce  |

Cílem této diplomové práce je seznámení se s inteligentními systémy ovládajícími světelnou soustavu budovy a následný návrh projektové studie využívající jednu z popsaných technologií. Teoretická část se zabývá obecným přehledem prvků využívaných inteligentními elektroinstalacemi, popisem topologií zapojení a metodami datového přenosu. Dále jsou zde rozebrány požadavky na osvětlovací soustavu a všeobecné postupy při projektování osvětlovacího systému. Závěr teoretické části tvoří rozbor tří vybraných komunikačních systémů.


Jak získat tento dokument?