HAKEL-TRADE katalog ochran proti přepětí

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Názvosloví dle EN 61643-11:2002 Mezinárodní norma EN 61643-11 označuje svodiče bleskového proudu a svodiče přepětí jednotným termínem SPD (Surge Protection Device). Definice: Svodič (SPD) - zařízení určené pro omezení přechodných přepětí nebo pro svedení impulsních proudových rázů, obsahuje alespoň jednu nelineární součástku. Jednosvorkové SPD - SPD zapojené jako bočník v obvodu, který má být chráněn; jednosvorkové SPD může mít oddělené vstupní a výstupní svorky, mezi nimiž však není žádná specifická sériová impedance. Dvousvorkové SPD - SPD se dvěma sadami svorek, vstupními a výstupními; mezi tyto svorky je vložena určitá sériová impedance. Typ SPD spínající napětí - SPD, které má vysokou impedanci při nepůsobení přepětí ...