Přehled zdrojů podle firmy nebo vydavatele

Do vyhledávacího pole zadejte alespoň dva znaky a bude vám nabídnut seznam vydavatelství a firem. Po vybrání konkrétní položky bude zobrazen seznam všech dostupných zdrojů dané společnosti nebo vydavatele.


Zdroje poskytované vydavatelem HAKEL spol. s r. o.

A P C B Datové a koaxiální ochrany HAKEL spol. s r. o. (2021)

A P C B Katalog svodičů přepětí HAKEL HAKEL spol. s r. o. (2019)

A P C B Hlídače izolačního stavu ISOLGUARD HIG HAKEL spol. s r. o. (2013)

Hlídače izolačního stavu z produkce firmy HAKEL řady ISOLGUARD HIG91/92 jsou určeny k monitorování izolačního stavu jednofázových i třífázových izolovaných IT-soustav, navržených a provozovaných podle norem IEC 60364-7-710, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936, ČSN 33 3210, ČSN EN 61557-8, ČSN 332140:87+A:90 čl. 6.

A P C B Měřicí přístroj GIGATESTpro-SPD HAKEL spol. s r. o. (2012)

- měření přepěťových ochran- rozsáhlá databáze přepěťových ochran uložená v paměti přístroje umožňuje snadné a rychlé vyhodnocení měření- měření ss. i stř. napětí- nový systém uložení měřicích hrotů v přepravní poloze je patentově chráněn - vysoce kontrastní vícebarevný grafický OLED displej zaručuje výbornou čitelnost- možnost osvětlit měřený objekt bílým světlem vysoce svítivé LED- možnost nabíjet akumulátory přímo v přístroji ...

A P C B HAKEL-TRADE katalog ochran proti přepětí HAKEL spol. s r. o. (2012)

Názvosloví dle EN 61643-11:2002 Mezinárodní norma EN 61643-11 označuje svodiče bleskového proudu a svodiče přepětí jednotným termínem SPD (Surge Protection Device). Definice: Svodič (SPD) - zařízení určené pro omezení přechodných přepětí nebo pro svedení impulsních proudových rázů, obsahuje alespoň jednu nelineární součástku. Jednosvorkové SPD - SPD zapojené jako bočník v obvodu, který má být chráněn; jednosvorkové SPD může mít oddělené vstupní a výstupní svorky, mezi nimiž však není žádná specifická sériová impedance. Dvousvorkové SPD - SPD se dvěma sadami svorek, vstupními a výstupními; mezi tyto svorky je vložena určitá sériová impedance. Typ SPD spínající napětí - SPD, které má vysokou impedanci při nepůsobení přepětí ...