SALTEK: Katalog přepěťových ochran 2012

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Použití moderních sofistikovaných přístrojů, zařízení, spotřební elektroniky a řídicích systémů klade vysoké nároky na jejich elektromagnetickou kompatibilitu. Moderní elektronické řídicí systémy s obvody s velmi vysokou integrací se stávají citlivější na elektromagnetické rušení a přepětí. Instalací přepěťových ochran při dodržení platných právních předpisů se sníží nebezpečí jejich poškození na minimum. Podmínky pro bezpečný provoz a funkci elektrických strojů a zařízení pro Českou republiku detailně upravuje zákon č. 205/2002 a vyhláška č. 18/2003. Technická řešení jsou definovány normami harmonizovanými s EU ...