Publikace pro anténní systémy mobilních a jiných operátorů

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Zdrojem příčin bleskových proudů a krátkodobých přepětí jsou hlavně údery blesku, přepětí následkem atmosférické elektřiny, spínání kapacitních a induktivních zátěží a spínací děje v sítích nn. Přímé, popř. nepřímé účinky blesku a přepětí jsou nebezpečné pro zdraví osob a zvířat, požáru, poškození budov nebo jejich částí, zničení elektrických zařízení, elektronických součástí, např. dat, výpadku odtahu škodlivin, atd.


Jak získat tento dokument?