Ochrana před bleskem a přepětím z pohledu soudních znalců

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

V úvodní kapitole se autoři zabývají problematikou vzniku blesku a jeho účinků. Druhá kapitola dává ucelený návod jak si chránit život a majetek v průběhu bouřky. Ve třetí kapitole se autoři zaměřili na problematiku rizik v ochraně před bleskem a přepětím. Jsou zde uvedeny legislativní požadavky a vysvětlena jednotlivá rizika. Vyhledáváním rizik v ochraně před bleskem a přepětím se zabývá čtvrtá kapitola a s pátou kapitolou, kde jsou uvedeny příklady událostí s rozborem příčin zásahu blesku do objektu patří k nosným kapitolám odborné publikace.


Jak získat tento dokument?