Život s blesky

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Tato brožura by vám měla ukázat, jaká jsou během bouřky nebezpečí, jak se jim vyhnout a podat vám další důležité informace o blesku.