Příručka pro revizní techniky elektrických zařízení včetně hromosvodů #1

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Kontrolní otázky a úlohy, zařazované za každou ucelenou statí i a jí vést posluchače kursu k samostatnné práci. Proto nejsou odpovědi formulovány hned za otázkami. Předpokládá se, že lektoři budou v průběhu kursu zadávat posluchačům úlohy, které podrobné úsilí diskusi tak, aby účastníky kursu vedly samostatnému řešení.


Jak získat tento dokument?