Souhrn základních podkladů k revizní činnosti elektrických zařízení (1983)

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Pracovní skupina revizních techniků při odborné skupině pro provoz, údržbu a revize elektrických zařízení, elektrotechnické sekce Krajského výboru Československé vědeckotechnické společnosti v Brně, připravila pro Vás soubor pracovních pomůcek pro provádění revizí elektrických a hromosvodových zařízení. Tento soubor sestává ze souhrnu základních podkladů pro revizní činnost a pracovních postupů k provádění revizí. Vše je určeno především mladým revizním technikům ke snadnějšímu organizování své činnosti, hlavně k jejímu zúčelnění a upřesnění. Dále,aby neopomněli při provádění samotné revize elektrického zařízení některé důležité nebo závažné okolnosti,které by mohly ohrozit bezpečnost osob a věcí,či provozuschopnost elektrických zařízení.Nebude však výjimkou, že poslouží jako dobrá pracovní pomůcka i revizním technikům 8 dlouholetou praxí, zaměřených na specifická zařízení.Především je sledován cíl - zracionalizovat — tedy zúčelnit,zúspornit,usnadnit revizní činnost. Více v knize ...


Jak získat tento dokument?