Příručka pro revizní techniky elektrických zařízení včetně hromosvodů #3

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Přestože správné dimensování a jištění elektrických vedení má základní vliv jak na spolehlivost, tak i naživotnost elektrického zařízení věnuje se mu při revizi zpravidla nedostatečná pozornost. Většina revizních techniků se omezuje jen na kontrolu přiřazení pojistek, k průřezu vedení, někdy dokonce posuzují dimenzi pojistky jen podle údajů na spotřebičích, aniž by brali v úvahu současnost, průřezy, materiál a uloženi vodičů a další ukazatele. Důvodem je poměrná složitost a obsáhlost celéproblematiky dimenzování a jištění ...


Jak získat tento dokument?