KOVOBLESK Součásti pro hromosvody a uzemnění

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Součásti pro hromosvody a uzemnění. Součásti pro hromosvody a uzemnění - zinkované provedeníucelený sortiment výrobků a součásti, který je průběžně doplňován o nové prvky v souladu s platnými normami a požadavky zákazníkůzákladní materiálové provedení - ocel tř. 11 (označení FeZn)odlišné m a teriály- šedá, temperovaná litina a plast (označení PVC) jsou u těchto konkrétních výrobků uvedeny v katalogupovrchová úprava součástije žárové zinkování ...