PNE 33 3160-2 Větrné elektrárny - ochrana před bleskem

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Norma  | Tento dokument chci!

Tato norma stanoví podmínky pro ochrany větrných elektráren v distribučních sítích před bleskem. Tato norma má pouze informativní charakter, protože vychází z doporučení IEC (technická zpráva IEC/TR61400 Větrné elektrárny - Část 24: Ochrana před bleskem (Wind turbine systems - Lightning protection). Během posledních let všichni velcí výrobci větrných elektráren věnovaly velkou pozornost vývoji vhodných systémů ochrany před bleskem a publikovaly se první výsledky s novým komplexním přístupem. V současné době je nicméně správné tyto zkušenosti promítnout do technické normy a dát tak obecné podklady pro výrobce a provozovatele větrných elektráren. Na pozadí těchto skutečností se formovalo zaměření činnosti nové pracovní skupiny s cílem vytvořit technickou zprávu dříve než by se uvažovalo o vypracování kompletní normy. Činnosti s tím spojené lze shrnout do následujících bodů ...


Jak získat tento dokument?