Využití základnových a náhodných zemničů

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Publikace přináší praktický návod pro využívání základových a náhodných zemničů. Obsahuje podrobné kontrolní výpočty, grafy, tabulky a příklady provedení. Důraz je kladen zejména na ekonomické dimenzování uzemnění při zajištění větší bezpečnosti, životnosti a provozní spolehlivosti. Publikace je určena projektantům, pracovníkům technického rozvoje, investorům a montážníkům všech druhů staveb.


Jak získat tento dokument?