METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY 2019-4

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Neurčeno

Strana 36 z 36

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
27. případě tří více autorů píše závorky pouze první doplňuje zkratkou et al. 69–81. Monografie KRŠKA, K. ISBN 80-7184-951-0. Meteorologické zprávy, roč.chmi. ISBN 80-85813-52-1, ISSN 1210-7565. Stránkování uvádí zkratkou Uvádění vydání povinné pouze případě, nejedná první vydání., uvádíme nezkrá- cené podobě kurzívě, navíc uvádí ISBN ISSN.CZ .). Základní meteorologické prvky jednotlivých povětrnostních situacích na území České republiky období 1961–1990., VAVRUŠKA, F. časopisů, ročenek, sborníků apod. Příklad citování: Úhrny jsou nižší zejména zimním období (Vavruška 2011), což potvrzuje Coufal (1973) lze ověřit portále ČHMÚ (ČHMÚ 2013). Český hydrometeorologický ústav [cit., 2001. VÍCE CASMZ., 1999.CHMI. Praha: ČHMÚ., ŠAMAJ, F. Dějiny meteorologie českých zemích Slovensku. Elektronická citace SETVÁK, M. Pokud mají dva nebo více zdrojů stej- ného tvůrce rok vydání, odlišují malými písmeny abecedy přiřazenými roku vydání. Rozsah. Názvy seriálových publikací, tj. Pokud se jméno tvůrce vyskytuje přirozeně textu, následuje pouze rok kulatých závorkách. Pokud např. Dostupné WWW: http:// www. nebo aj. Seriálová publikace časopis RACKO, S.Více podrobností uvedeno první časti hodnocení meteorologických prvků výzkumné ploše Jizerka (Balcar al. 11. 2012) dalších studiích (Balcar, Slodičák 2005; Vacek 2003). ● Bibliografické citace obvykle uvádějí formě: Příjmení autora/editora, rok vydání. Seriálová publikace KŘIVANCOVÁ, S. Název edice číslování. Pořadí vydání., 2002. Národní klimatický program České republiky, sv. kniha napsána ve více jazycích, stejně tak jsou uvedeny názvy, vypíšeme všechny. Niektoré príčin búrok zimnom období., 1997. Praha: Nakladatelství Karolinum. ISSN 0026-1173. Místo vydání: nakladatelství., SIMON, A. 30. Počet stran celé publikace neuvádí. ● Hlavní zásady: jména autorů jsou uváděna velkými písmeny případě většího počtu autorů uvádí maximálně pět autorů, dále al. Název: podnázev. případě chybějícího autora použije jméno vydavatele (řadí chronologicky podle roku vydání)., SOKOL, A.cz/meteo/sat/torn/. Pokud nutné uvést dva více zdrojů, uvádějí jedněch kula- tých závorkách oddělují středníkem. takovém případě písmena uvádí závěrečném soupisu bibliografických citací.CITACE LITERATURY Jméno tvůrce rok vydání citovaného zdroje jsou uvedeny textu formě jméno, rok kulatých závorkách. Standardní identifikátor. 55, č. Seznam řazen abe- cedně není číslován. Bibliografické citace ● Seznam citované literatury umísťuje konci článku (publikace) pod název Literatura. 2000]. Tornáda území České republiky Slovenska [online]. Doporučujeme oddělení čárkou