METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY 2019-4

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Neurčeno

Strana 36 z 36

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
● Bibliografické citace obvykle uvádějí formě: Příjmení autora/editora, rok vydání. Praha: ČHMÚ. Meteorologické zprávy, roč., uvádíme nezkrá- cené podobě kurzívě, navíc uvádí ISBN ISSN., VAVRUŠKA, F. Názvy seriálových publikací, tj., SIMON, A. Pokud mají dva nebo více zdrojů stej- ného tvůrce rok vydání, odlišují malými písmeny abecedy přiřazenými roku vydání. Doporučujeme oddělení čárkou.CITACE LITERATURY Jméno tvůrce rok vydání citovaného zdroje jsou uvedeny textu formě jméno, rok kulatých závorkách. Místo vydání: nakladatelství. takovém případě písmena uvádí závěrečném soupisu bibliografických citací. Název edice číslování.cz/meteo/sat/torn/. Praha: Nakladatelství Karolinum. Počet stran celé publikace neuvádí. Příklad citování: Úhrny jsou nižší zejména zimním období (Vavruška 2011), což potvrzuje Coufal (1973) lze ověřit portále ČHMÚ (ČHMÚ 2013).). Pokud se jméno tvůrce vyskytuje přirozeně textu, následuje pouze rok kulatých závorkách. Dějiny meteorologie českých zemích Slovensku., SOKOL, A. Národní klimatický program České republiky, sv., 2001. Pokud nutné uvést dva více zdrojů, uvádějí jedněch kula- tých závorkách oddělují středníkem. Tornáda území České republiky Slovenska [online]. 69–81. Stránkování uvádí zkratkou Uvádění vydání povinné pouze případě, nejedná první vydání. ISSN 0026-1173. Pořadí vydání. 55, č. Seriálová publikace KŘIVANCOVÁ, S. Standardní identifikátor. 2012) dalších studiích (Balcar, Slodičák 2005; Vacek 2003). Rozsah. Seriálová publikace časopis RACKO, S.chmi. případě tří více autorů píše závorky pouze první doplňuje zkratkou et al. Elektronická citace SETVÁK, M.CHMI. Český hydrometeorologický ústav [cit. 11. Dostupné WWW: http:// www. 27. Pokud např. kniha napsána ve více jazycích, stejně tak jsou uvedeny názvy, vypíšeme všechny. Bibliografické citace ● Seznam citované literatury umísťuje konci článku (publikace) pod název Literatura. ● Hlavní zásady: jména autorů jsou uváděna velkými písmeny případě většího počtu autorů uvádí maximálně pět autorů, dále al. Niektoré príčin búrok zimnom období.Více podrobností uvedeno první časti hodnocení meteorologických prvků výzkumné ploše Jizerka (Balcar al., ŠAMAJ, F. případě chybějícího autora použije jméno vydavatele (řadí chronologicky podle roku vydání)., 1997. Název: podnázev. Základní meteorologické prvky jednotlivých povětrnostních situacích na území České republiky období 1961–1990. ISBN 80-85813-52-1, ISSN 1210-7565. časopisů, ročenek, sborníků apod. ISBN 80-7184-951-0., 2002. 30. nebo aj., 1999. VÍCE CASMZ. Seznam řazen abe- cedně není číslován. 2000]. Monografie KRŠKA, K.CZ