METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY 2019-4

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Neurčeno

Strana 2 z 36

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Lapin, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenská republika F. Neuwirth, Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Wien, Austria L. Voženílek, Univerzita Palackého Olomouci, Olomouc, Česká republika Vydavatel (redakce) Publishers ● Českýhydrometeorologickýústav,NaŠabatce2050/17,143 06Praha4-Komořany,telefon244032722,244032725, e-mail: suvarinova@chmi. Řezáčová, Ústav fyziky atmosféry ČR, Praha, Česká republika M.cz. Stehlíková, Český hydrometeorologický ústav, Praha, Česká republika Redakční rada Editorial Board J. Bi-monthly Vedoucí redaktor Chief Editor R.cz. Hudec, Univerzita obrany, Brno, Česká republika I. Horký, Praha, Česká republika F. Pastirčák, Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava, Slovenská republika D.cz. Sulan, Český hydrometeorologický ústav, Plzeň, Česká republika F. Brožková, Český hydrometeorologický ústav, Praha, Česká republika R. Čekal, Český hydrometeorologický ústav, Praha, Česká republika Z. Orders and enquiries: Please contact Czech Hydrometeorological Institute, SIS, Šabatce 2050/17, 143 Praha 4-Komořany, Czech Republic, iva., Praha, Česká republika H. Tolasz, Český hydrometeorologický ústav, Ostrava, Česká republika Redaktoři Assistant Editors O. Kučerová, Ústav fyziky atmosféry ČR, Praha, Česká republika K. Vizina, Výzkumný ústav vodohospodářský Masaryka, i. © Meteorologické Zprávy, Český hydrometeorologický ústav ● Czech Hydrometeorological Institute, Šabatce 2050/17, 143 Praha 4-Komořany, Phones: (+420) 244 032 722, (+420) 244 032 725, e-mail: suvarinova@chmi. Šopko, Český hydrometeorologický ústav, Praha, Česká republika A. Printed the Ing. Němec, Český hydrometeorologický ústav, Praha, Česká republika V. Jiří Šilar DTP. Annual subscription: 48,– EUR issues) ● ISSN 0026-1173 . Hůnová, Český hydrometeorologický ústav, Praha, Česká republika M. Krška, Brno, Česká republika M. Dvouměsíčník Meteorological Bulletin, reviewed journal specialized meteorology, climatology, air quality and hydrology. Jiří Šilar DTP. Vondráčková, Český hydrometeorologický ústav, Praha, Česká republika V.Jaroslav Patúc: Creation lightning channels and spatial settlement charges 97 Iva Hůnová Pavel Kurfürst Vojtěch Stráník Miloslav Modlík: Nitrogen deposition Czech forests: Change N–NH4 + /N–NO3 – ratio precipitation 108 Adéla Holubová Šmejkalová: Influence precipitation type and intensity the amount total and throughfall precipitation the Košetice Observatory site 115 Pavel Jůza: Spatial variability maximum and minimum air temperatures the lower elevations of the Ústí nad Labem Region 121 Abstracting and Indexing: ● Meteorological and Geoastrophysical Abstracts Meteorologické Zprávy, odborný recenzovaný časopis zaměřením meteorologii, klimatologii, čistotu ovzduší a hydrologii. Sazba tisk: Ing.sieglerova@chmi. Registrační číslo 5107.cz.sieglerova@chmi. Strachota, Praha, Česká republika J. Brechler, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika R. Rozšiřuje informace předplatném podává a objednávky přijímá Český hydrometeorologický ústav, SIS, Šabatce 2050/17, 143 Praha 4-Komořany, iva. Bednář, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika J. Setvák, Český hydrometeorologický ústav, Praha, Česká republika J. Cena jednotlivého čísla 25,– Kč, roční předplatné 240,– Kč, včetně poštovného. Šuvarinová, Český hydrometeorologický ústav, Praha, Česká republika H