METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY 2019-4

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Neurčeno

Strana 2 z 36

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Čekal, Český hydrometeorologický ústav, Praha, Česká republika Z. Neuwirth, Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Wien, Austria L. Šopko, Český hydrometeorologický ústav, Praha, Česká republika A.sieglerova@chmi. Brožková, Český hydrometeorologický ústav, Praha, Česká republika R. Stehlíková, Český hydrometeorologický ústav, Praha, Česká republika Redakční rada Editorial Board J. Vondráčková, Český hydrometeorologický ústav, Praha, Česká republika V.cz. Šuvarinová, Český hydrometeorologický ústav, Praha, Česká republika H. Kučerová, Ústav fyziky atmosféry ČR, Praha, Česká republika K.cz. Hůnová, Český hydrometeorologický ústav, Praha, Česká republika M. Bednář, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika J. Sazba tisk: Ing.Jaroslav Patúc: Creation lightning channels and spatial settlement charges 97 Iva Hůnová Pavel Kurfürst Vojtěch Stráník Miloslav Modlík: Nitrogen deposition Czech forests: Change N–NH4 + /N–NO3 – ratio precipitation 108 Adéla Holubová Šmejkalová: Influence precipitation type and intensity the amount total and throughfall precipitation the Košetice Observatory site 115 Pavel Jůza: Spatial variability maximum and minimum air temperatures the lower elevations of the Ústí nad Labem Region 121 Abstracting and Indexing: ● Meteorological and Geoastrophysical Abstracts Meteorologické Zprávy, odborný recenzovaný časopis zaměřením meteorologii, klimatologii, čistotu ovzduší a hydrologii. Strachota, Praha, Česká republika J.cz. Jiří Šilar DTP. Orders and enquiries: Please contact Czech Hydrometeorological Institute, SIS, Šabatce 2050/17, 143 Praha 4-Komořany, Czech Republic, iva., Praha, Česká republika H. Cena jednotlivého čísla 25,– Kč, roční předplatné 240,– Kč, včetně poštovného. Registrační číslo 5107.cz. Annual subscription: 48,– EUR issues) ● ISSN 0026-1173 . Dvouměsíčník Meteorological Bulletin, reviewed journal specialized meteorology, climatology, air quality and hydrology. Sulan, Český hydrometeorologický ústav, Plzeň, Česká republika F. Krška, Brno, Česká republika M. Řezáčová, Ústav fyziky atmosféry ČR, Praha, Česká republika M. Rozšiřuje informace předplatném podává a objednávky přijímá Český hydrometeorologický ústav, SIS, Šabatce 2050/17, 143 Praha 4-Komořany, iva. Pastirčák, Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava, Slovenská republika D. Horký, Praha, Česká republika F. © Meteorologické Zprávy, Český hydrometeorologický ústav ● Czech Hydrometeorological Institute, Šabatce 2050/17, 143 Praha 4-Komořany, Phones: (+420) 244 032 722, (+420) 244 032 725, e-mail: suvarinova@chmi. Hudec, Univerzita obrany, Brno, Česká republika I. Voženílek, Univerzita Palackého Olomouci, Olomouc, Česká republika Vydavatel (redakce) Publishers ● Českýhydrometeorologickýústav,NaŠabatce2050/17,143 06Praha4-Komořany,telefon244032722,244032725, e-mail: suvarinova@chmi. Printed the Ing.sieglerova@chmi. Lapin, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenská republika F. Tolasz, Český hydrometeorologický ústav, Ostrava, Česká republika Redaktoři Assistant Editors O. Bi-monthly Vedoucí redaktor Chief Editor R. Jiří Šilar DTP. Setvák, Český hydrometeorologický ústav, Praha, Česká republika J. Němec, Český hydrometeorologický ústav, Praha, Česká republika V. Vizina, Výzkumný ústav vodohospodářský Masaryka, i. Brechler, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika R