METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY 2019-4

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Neurčeno

Strana 2 z 36

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
cz. Kučerová, Ústav fyziky atmosféry ČR, Praha, Česká republika K. Sazba tisk: Ing.sieglerova@chmi. Sulan, Český hydrometeorologický ústav, Plzeň, Česká republika F. Němec, Český hydrometeorologický ústav, Praha, Česká republika V. Pastirčák, Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava, Slovenská republika D. Neuwirth, Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Wien, Austria L. Vizina, Výzkumný ústav vodohospodářský Masaryka, i. Cena jednotlivého čísla 25,– Kč, roční předplatné 240,– Kč, včetně poštovného.sieglerova@chmi. Jiří Šilar DTP. Printed the Ing. Krška, Brno, Česká republika M. Vondráčková, Český hydrometeorologický ústav, Praha, Česká republika V. Registrační číslo 5107. Setvák, Český hydrometeorologický ústav, Praha, Česká republika J. Strachota, Praha, Česká republika J. Dvouměsíčník Meteorological Bulletin, reviewed journal specialized meteorology, climatology, air quality and hydrology.Jaroslav Patúc: Creation lightning channels and spatial settlement charges 97 Iva Hůnová Pavel Kurfürst Vojtěch Stráník Miloslav Modlík: Nitrogen deposition Czech forests: Change N–NH4 + /N–NO3 – ratio precipitation 108 Adéla Holubová Šmejkalová: Influence precipitation type and intensity the amount total and throughfall precipitation the Košetice Observatory site 115 Pavel Jůza: Spatial variability maximum and minimum air temperatures the lower elevations of the Ústí nad Labem Region 121 Abstracting and Indexing: ● Meteorological and Geoastrophysical Abstracts Meteorologické Zprávy, odborný recenzovaný časopis zaměřením meteorologii, klimatologii, čistotu ovzduší a hydrologii. Brožková, Český hydrometeorologický ústav, Praha, Česká republika R. Rozšiřuje informace předplatném podává a objednávky přijímá Český hydrometeorologický ústav, SIS, Šabatce 2050/17, 143 Praha 4-Komořany, iva. Jiří Šilar DTP. Orders and enquiries: Please contact Czech Hydrometeorological Institute, SIS, Šabatce 2050/17, 143 Praha 4-Komořany, Czech Republic, iva. Šopko, Český hydrometeorologický ústav, Praha, Česká republika A. Bednář, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika J. Hůnová, Český hydrometeorologický ústav, Praha, Česká republika M. Brechler, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika R. Bi-monthly Vedoucí redaktor Chief Editor R. Čekal, Český hydrometeorologický ústav, Praha, Česká republika Z. Lapin, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenská republika F. Stehlíková, Český hydrometeorologický ústav, Praha, Česká republika Redakční rada Editorial Board J., Praha, Česká republika H.cz. Šuvarinová, Český hydrometeorologický ústav, Praha, Česká republika H. © Meteorologické Zprávy, Český hydrometeorologický ústav ● Czech Hydrometeorological Institute, Šabatce 2050/17, 143 Praha 4-Komořany, Phones: (+420) 244 032 722, (+420) 244 032 725, e-mail: suvarinova@chmi. Annual subscription: 48,– EUR issues) ● ISSN 0026-1173 . Hudec, Univerzita obrany, Brno, Česká republika I. Tolasz, Český hydrometeorologický ústav, Ostrava, Česká republika Redaktoři Assistant Editors O. Řezáčová, Ústav fyziky atmosféry ČR, Praha, Česká republika M.cz. Horký, Praha, Česká republika F.cz. Voženílek, Univerzita Palackého Olomouci, Olomouc, Česká republika Vydavatel (redakce) Publishers ● Českýhydrometeorologickýústav,NaŠabatce2050/17,143 06Praha4-Komořany,telefon244032722,244032725, e-mail: suvarinova@chmi